U okviru Gerontološkog centra Banja Luka pružaju se sljedeće usluge:

Usluge smještaja nude se korisnicima u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. U odnosu na kategoriju kojoj korisnik pripada (zavisni ili samostalni korisnik) moguć je smeštaj na STACIONAR, PAVILJON 1, PAVILJON 2, SOCIJALNO-GERIJATRISKO ODSJEK u Dragočaju (smještaj za psihički izmjenjena lica).

Standardna ishrana u domovima obuhvata tri obroka, osim ukoliko ljekar nije propisao drugačiji režim ishrane. Centar posjeduje sopstvenu savremeno opremljenu kuhinju u kojoj hranu pripremaju za to kvalifikovani radnici. Poštuju se postojeći normativi u pripremi hrane za osobe starije životne dobi (preko 60 godina života). Pored redovnih obroka spremaju se i dijetalni obroci za korisnike kojima je ljekar propisao poseban režim ishrane, užine za dijabetičare kao i posebna ishrana u skladu sa vjerskim opredjeljenjima korisnika.

Na nivou Ustanove formiran je Tim za kvalitet i sigurnost hrane koji odobrava sedmični jelovnik, a čiji je cilj da poboljša uslugu ishrane korisnika u Centru. Korisnici mogu da iznesu svoje primjedbe, prijedloge i pohvale i na taj način učestvuju i utiču na kreiranje što kvalitetnije ishrane.

Ispravnost namirnica, higijenu prostora u kojem se priprema hrana, kao i zdravstveno stanje zaposlenih u Odjeljenju za ishranu korisnika redovno kontrolišu za to nadležne institucije.

Zdravstvena zaštita se pruža korisnicima na nivou primarne zdravstvene zaštite  i specijalističke zdravstvene zaštite (interne medicine, neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije). Zdravstvenu zaštitu pruža: 4 ljekara, od toga 2 ljekara specijalista (pulmolog i fizijatar), 2 doktora porodične medicine, 19 medicinskih sestara/tehničara i 1 fizioterapeut. Po potrebi su angažovani i ljekari specijalisti-konsultanti: psihijatar i internista.
Pri dolasku u Centar, obavlja se detaljan ljekarski pregled korisnika, propisuje se neophodna terapija, kao i higijensko-dijetetski režim. Stručna medicinska pomoć i podrška dostupna je korisnicima Centra svakodnevno 24 časa. Sprovođenje propisane terapije od strane ljekara realizuju medicinske sestre/tehničari. Pregledi se vrše u opremljenim ambulantama na odjelima u  Centru. Intervencije se bilježe u zdravstvene kartone, a u svim ambulantama se vodi propisana medicinska evidencija i dokumentacija. Laboratorijske analize se rade u saradnji sa Domom zdravlja prema potrebama korisnika i nalogu ljekara u sva četri odjeljenja Gerontološkog centra Banja Luka.
U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika u svim odjeljenjima  Gerontološkog centra pružaju se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Stručni terapijski tretman sprovodi 1 fizioterapeut, a na osnovu konsultacije i naloga fizijatra. Sala za fizikalnu terapiju, opremljena je različitim pomagalima: strunjačama, švedskim lestvama, razbojima, stepenicama za korekciju hoda, palicama, tegovima.

Njega i higijena uključuje brigu o higijeni prostora u kome korisnik boravi, higijeni ličnog veša i posteljine korisnika, kao i pružanje pomoći pri održavanju lične higijene, a po potrebi i pomoć pri uzimanju obroka. U sklopu Centra postoji frizerski salon. Usluge pranja ličnog i posteljnog veša vrše se u centralnom vešeraju Gerontološkog centra.

Stručni tim:

Socijalni rad: socijalni radnik ostvaruje kontakt sa korisnicima, srodnicima i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u Centar. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže u procesu adaptacije korisnika na novu sredinu. Socijalni radnik pomaže korisniku u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i pravne sigurnosti.

Psihološka pomoć: Psiholog se bavi procjenom psiholoških problema korisnika, prati i aktivno učestvuje u procesu adaptacije korisnika,rješava različite probleme koprisnika, bavi se psihoterapijskim radom.

Psiholog i socijalni radnici podstiču korisnike da se aktivno uključe u život u Centru, da što bolje ispune i organizuju svoje vreme, ali i da očuvaju i razviju svoje kreativne kapacitete. Koristeći individualni i grupni rad, putem radionica i drugih aktivnosti radnog, okupacionog, obrazovno-informativnog, sportsko-rekreativnog karaktera oni svakodnevno čine da dani u domu budu zanimljivi, ispunjeni i drugačiji. Organizuju se razne proslave, programi, gostovanja, obilježavaju se i proslavljaju rođendani korisnika, Nove godine i drugi praznici. Takođe, organizuju se i posjete kulturnim dešavanjima, pozorištu, izložbama itd. U Centru postoji biblioteka, ali i dnevni boravci u kojima je moguće pročitati dnevnu štampu, gledati televizijski program, družiti se.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com