Samostalni korisniciKM650/mj

Orjentisani u prostoru, vremenu i prema ljudima

Samostalni u kretanju

Redovno silaze na obroke

Odlaze na ljekarske preglede

Izlaze u grad, samostalno vrše potrebe lične nabavke

Odlaze na odsustva

Samostalno održavaju ličnu higijenu

Samostalno održavaju prostor u kome borave – jednom sedmično imaju pomoć sobarice

Potrebna uplatana depoKM100/mj

Za lijekove i pelene

ZavisnikorisniciKM725/mj

Koja su potpuno nepokretna (leže)

Koja koriste ortopedsko pomagalo u kretanju

Kojima je u kretanju neophodna pomoć drugog lica

Koja je kreću samo po prostoru u kojem borave

Kojima su stepenice prepreka

Koja su psihički izmjenjena

Kojima je potrebna pomoć u kupanju

Kojima je potrebna pomoć u oblačenju ili presvlačenju

Kojima je potrebna pomoć u hranjenju

Kojima se hrana nosi u sobu

Koja ne mogu samostalno da odlaze u toalet

Koja koriste pelene (bez pbzira na pokretljivost)

Kojima se svakodnevno namješta krevet

Kojima je potrebno vršiti male nabavke

Kojima se mjenja i presvlači posteljina

Kojima je neophodna pomoć u održavanju prostora u kojem borave

Kojima je za odlazak na ljekarske kontrole neophodna pratnja

Odnosno svi kojima je potrebna njega i pomoć osoblja

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com