Da bi neko postao korisnik usluga Centra neophodno je da u ZAHTJEVU ZA SMJEŠTAJ napiše kratku biografiju o budućem korisniku (Centri za socijalni rad da napišu socijalnu anamnezu) i razlog za smještaj sa naznakom ko će u slučaju pozitivnog rješenja biti potpisnik ugovora i brinuti o blagovremenom plaćanju usluga.

Privatna lica trebaju o tome potpisati i IZJAVU u kojoj se vidi ko će biti potpisnik (i supotpisnik- koji takođe popunjava izjavu ukoliko potpisnik ugovora živi van granica BiH) Ugovora o smještaju i plaćanju usluga Centra. Centri za socijalni rad trebaju dostaviti rješenje o smještaju i snošenju troškova.

Ukoliko zahtjev podnosi dijete za roditelja (korisnika),a korisnik ima više od jednog djeteta potrebno je da sva djeca potpišu SAGLASNOST o smještaju.

Od ostale dokumentacije neophodno je priložiti:

  1. Izvod iz Matične knjige rođenih ili vjenčanih
  2. Fotokopije: lične karte, zdravstvene knjižice, čeka od penzije (ukoliko je korisnik penzioner)
  3. Nalaz i mišljenje interniste
  4. Nalaz i mišljenje psihijatra
  5. RTG -snimak pluća – očitan
  6. Izjava potpisnika ugovora o snošenju troškova smještaja
  7. Saglasnost za smještaj /djece,braće, sestara, bračnog druga /

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com