Smještaj korisnika se vrši po objektima – odjelima zavisno od nivoa njege i usluge koje su neophodne.

STACIONAR Odjel za lica koja su nepokretna i teže ograničena u kretanju. Kapacitet odjela je 72 mjesta. Sobe su uglavnom trokrevetne. U sklopu svake sobe se nalazi i kupatilo. U toku dana na odjelu su prisutni : medicinske sestre/tehničari, njegovateljice, spremačice. A u toku noći je prisutna jedna medicinska sestra/tehničar.

STACIONAR

PAVILJON 1 Odjel za lica koja su pokretna, lakše ograničena u kretanju ( kreću se uz pomoć štaka, invalidskih kolica), slijepa i slabovidna, te psihički zdrava lica sa skromnijim kulturno higijenskim navikama. Kapacitet odjela je 72 mjesta. Sobe su dvokrevetne. U toku dana na odjelu je prisutna medicinska sestra/tehničar, njegovateljice i spremačice. A u toku noći odjel obilazi jedna medicinska sestra/tehničar.

PAVILJON 1

PAVILJON 2 Odjel za pokretne, lica lakše ograničena u kretanju, te stara lica sa razvijenim kulturno higijenskim navikama kojima nije potrebna tuđa pomoć, stalni nadzor i njega. Kapacitet odjela je 72 mjesta. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne. Dvije sobe koriste jedno kupatilo. U toku dana na odjelu je prisutna medicinska sestra/tehničar i jedna sobarica. A u toku noći odjel obilazi jedna medicinska sestra/tehničar.

PAVILJON 2

DRAGOČAJ Odjel za lica sa problemima u mentalnom funkcionisanju (hronično mentalno oštećena stara lica – hronične duševne bolesnike gdje je završen bolnički tretman, lica sa staračkom demencijom) . Odjel je lociran u Dragočaju udaljen 15 km od Centra. Smještajni kapacitet je 100 mjesta. Sobe su višekrevetne. Zbog kategorije korisnika ovaj odjel je zatvorenog tipa, i medicinsko osoblje je prisutno 24 sata. Pored medicinskog osoblja u toku dana rade I njegovateljice, spremačice, servirke, majstor.

DRAGOČAJ

PRIHVATNA STANICA jedan je od vidova zbrinjavanja odraslih lica zatečenih u skitnji, odvija se u saradnji Centra za socijalni rad, MUP-a i tu ostaju do regulisanja svog statusa

U svim objektima se nalaze dnevni boravci i trpezarije. U boravcima se nalaze televizori kao i prostor za društvene igre, druženje i sastanke, i biblioteka.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com