Organizacija rada Gerontološkog centra je prilagođena obimu i vrstama usluga, potrebama korisnika usluga i strukturi korisnika, odnosno zadovoljavanju njihovih potreba u pogledu različitih stanja socijalne potrebe, zdravstvenog stanja i drugih potreba.

Gerontološki centar Banja Luka organizaciono je podeljen u 2 organizacione jedinice:

 • Odjeljenje socijalne zaštite i njege korisnika
 • Odjeljenje za ekonomske, pravne i opšte poslove

ODJELJENJE SOCIJALNE ZAŠTITE I NJEGOVANJA KORISNIKA

Tim koji brine o zdravlju i zdravstvenoj njezi čine:

 • Doktor porodične medicine,
 • Socijalni radnici
 • Psiholog
 • Medicinske sestre/ tehničari,
 • Fizoterapeut
 • Njegovateljice
 • Frizer
 • Spremačice

Zdravstvenu zaštitu i njegu sprovode jedan ljekar, devetnaest medicinskhi sestara/tehničara, jedan fizioterapeut i osam njegovateljica. Zdravstvena zaštita počinje od momenta prijema korisnika u ustanovu.
Opšti rad zdravstvene službe se zasniva na praćenju svih vitalnih funkcija organizma, kontrola nivoa šećera i masnoće u krvi, laboratorijske analize, zdravstveno vaspitni rad, edukativna predavanja, razgovori sa korisnicima, opšta njega korisnika, prevencija dekubita. Davanje i praćenje svih vrsta terapije, konsultativni pregledi ljekara specijalista svih profila, praćenje njege zavisnih korisnika i fizikalnog tretmana.
Zavisnim korisnicima, čije zdravstveno stanje to dozvoljava, pruža se usluga izvođenja u dvorište. Obavezan vid njege je i održavanje lične higijene, toaleta i kupanje.

U sklopu njegovanja korisnika pružamo i usluge frizera (šišanje, brijanje).

Fizikalna terapija se sprovodi u prostoriji koja je za to namenjena, a opremljena je sa potrebnim spravama i aparatima.

Stručni tim čine 3 socijalna radnika, psiholog, i koordinatori zdravstvene njege. Njihov rad počinje od faze prijema u ustanovu, kroz kontakte sa centrima za socijalni rad, potencijalnim korisnicima i njihovom rodbinom. Usluge socijalnih radnika i psihologa su usmjerene na adaptaciju korisnika i njihovo prilagođavanje novim uslovima života, na procjenu individualnih potreba, sposobnosti i interesovanja svakog pojedinca radi bržeg uključivanja u život ustanove i očuvanja kvaliteta života korisnika. Stručni tim pruža stručne usluge na osnovu pažljivo urađenih programa i planova, sa odabranim i prilagođenim sadržajima aktivnosti prema svakom korisniku kroz individualan i grupni rad i rad u okviru radionica, kao i motivisanje za učešće u aktivnostima i programima Centra.
Socijalni radnici, obezbjeđuju nastavak kontakta korisnika sa porodicom, a takođe održavaju kontakte i sa institucijama koje se bave zaštitom starih (Fond penzijskg i invalidskog osiguranja, boračke zaštite, centri za socijalni rad, nadležna ministarstva i sl.).

ODJELJENJE EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

U sklopu ove službe se obavljaju i opšti , pravni i ekonomski poslovi.

Služba ima dva odsjeka: Odsjek za održavanje i Odsjek za ishranu,

Odsjek za održavanje: je zadužen za otklanjanje kvarova, održavanje kruga, održavanje vozila, prevoz korisnika sanitetom. Održavanje lične gardarobe korisnika i posteljine. Rad na portirnici i sl.

 • kućni majstori
 • vozači
 • vešerke
 • portiri

Odsjek za ishranu korisnika: sačinjavaju šef odsjeka, 4 kuharice i 6 servirki. Obroci se služe tri puta dnevno i još dvije užine dnevno za dijabetičare. Za korisnike koji ne mogu da jedu čvrstu hranu (iz zdravstvenih razloga) pripremaju se kašasti obroci ili obroci po preporuci ljekara u odnosu na njihovo zdravsveno stanje. U februaru 2014. godine kuhinja je renovirana i prilagođena za rad.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com