Radno-okupaciona terapija obuhvata: manuelne, kreativne, rekreativne, socijalne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod korisnika postigne određena fizička funkcija ili određeni mentalni stav i ponašanje.

Radno-okupacione aktivnosti se sprovode u obe organizacione jedinice u prostorijama namjenjenim za tu vrstu aktivnosti.

Dio programa radne terapije organizovan je kroz obavljanje niza pomoćnih poslova koji su važni za funkcionisanje ustanove, pa u tom smislu ima zainteresovanih korisnika za rad u održavanju dvorišta, cvijetnjaka, za poslove u trpezariji, pomoć vešeraju, a obavljaju se i kurirski poslovi.

Kako bi se prilagodilo i izašlo u susret svakoj osobi, njenim autentičnim i specifičnim potrebama, radno-okupacione aktivnosti, osim u za to određenim prostorima, ponekad se obavljaju i u sobama korisnika.

Osim radno-okupacionih aktivnosti, naša ustanova organizuje i:

  • kulturno- zabavne aktivnosti – imaju za cilj stvaranje pozitivne klime u Centru, podižu opšte raspoloženje, kao i stukturiranje slobodnog vremena. Ostvarena je izuzetna saradnja školama, Tamburaškim orkestrom, kulturno-umetničkim društvima, organizuju se proslave rođendana, i druženja sa korisnicima.Pripremaju se programi za obilježavanje vjerskih i državnih praznika. U okviru doma posjedujemo i malu biblioteku koja raspolaže skromnim brojem knjiga.
  • rekreativne aktivnosti -okupljaju korisnike zainteresovane za izlete u prirodi, posjete i obilaske drugim ustanovama i manifestacijama. Sa korisnicima se organizuju različita takmičenja sportsko-rekreativnih sadržaja, individualna i grupna takmičenja (šah, domine, pikado, tombola)

Radovi korisnika se izlažu na u prostorijama doma kao i na izložbama koje se organizuju na raznim manifestacijama.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com